Tuesday, May 6, 2008

MYTHENFORSCHUNG BRICOLAGE


Konstrukční motto:

Bricolage je název výtečného alba brazilského rodáka Amona Tobina, žijícího toho času v Londýně, jehož lámané rytmy a nasmyčkované samply vycházejí pod štítkem labelu Ninja Tune a představují tak svižný soundtrack k postmodernímu myšlení, zatímco my klopýtáme po městské dlažbě a přelézáme archeologické výkopy z dob minulých. V původním významu slova bricolage se jedná o výraz, označující konstrukci sestavenou z fragmentů, útržků, prostě něco zbastlené dohromady ve stylu „do-it-yourself“.

Už několik týdnů procházím městem a hlavou mi letí lámané a nepravidelné rytmy, žánrové matrice, v jejichž mezerách a pauzách se odhalují struktury stylotvorně odlišné, které jako chapadla prostupují odspodu a rozlézají se po vyšších rovinách. Kolik mají nad sebou různých rovin a pater? Přemýšlím nad různými fragmenty a nad tím, jak je zpracovat a jaký druh vzájemné souvstažnosti jim alespoň z literárního hlediska propůjčit.

Mit Hilfe des Mythos - Mythenforschung bricolage (teil I.):

UPG, SPG a CG

Zaujal mne praktický fenomenologický koncept, který pochází z knihy Kaatryn MacMorganové Wicca 333: Advanced Topics in Wiccan Belief (1970-1980, tiskem 2003), a rozpracovává různé úrovně gnóse (gnóse nikoliv ve smyslu vehicula magického záměru, ale v tom tradičním významu, čili poznání, mýtus, osobní víra). Dělení MacMorganové je založeno na principu verifikovatelnosti (nikoliv tedy falzifikace).
Z hlediska magie chaosu by se tato metoda dala porovnat s klasifikací magických úkonů, založené dle Raye Sherwina na výsledcích, stejně tak je i srovnatelná s praktickým přístupem řádu IOT k novým technikám, které bývají klasifikovány jako neověřené až do té doby, než dojde k jejich verifikaci.
Dělení Kaatryn MacMorganové se sestává z:

UPG (unverified personal gnosis), neověřená osobní gnóse – hypotéza, která doposud čeká na svou verifikaci. Předpokladem k tomu, aby mohla postoupit do obecného vědomí, je alespoň nepatrná možnost ověřitelnosti, min. verifikovatelnost subjektivní. Pak následuje:
SPG (shared personal gnosis) sdílená osobní gnóse - více osobami, nejlépe nezávislými na sobě.
CG (confirmed gnosis )- potvrzená gnóse.
Jedná se o SPG a UPG, které se během času staly buďto součástí “objektivního”
vnímání světa, nebo obecně známým mýtem a vešly tak do povědomí lidstva.

Mezi SPG a CG existuje jistý drobný rozdíl, který si dovolím vysvětlit na jednom příkladu:
Jakkoliv bylo v době mého dětství oblíbeným SPGéčkem tvrzení, že pokud malé dítě spolkne žvýkačku, může mu to slepit střeva, z medicínského pohledu spolknutá žvýkačka obvykle pouze projde trávícím traktem a je vyloučena ven z těla. Nejedná se tedy o případy a pozorováním ověřenou CG, přesto však onen mýtus přetrvává jako odstrašující SPG - zvláště když začnou děti vychovávat rodiče, kteří sami byli vychováváni stejně.
PS: Kolem roku 2000 nám kdosi s kamarádem vtiskl do dlaně CD s titulkem, napsaným nedbale lihovou fixou, který jsme pracně dešifrovali - jsa oba okultismem pokřiveni - jako "Amontown". Naše dvoučlenná SPG byla po určitou dobu zaměřena na poslech Amonova města, abychom ji nakonec nechali rozplynout pod vlivem obecné CG - Amon Tobin.
PPS: Ve wikipedickém článku je jako jeden z nejznámnějších brikolážistů označen MacGyver. Úplnou pointu si nechám pro sebe, až cca za měsíc Vodnář vydá Phila Hina, pobavíte se (snad) i Vy...
Catalessi
http://en.wikipedia.org/wiki/Bricolage

6 comments:

Anonymous said...

Nevím jestli to nebude moc "off topic" (resp. "off magick"), ale nedá mi to a musím se zde zmínit o fenoménu "JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola" (běžní uživatelé českého internetu doufám chápou o kom je řeč). Jde o to, že pan Lahola používá mimořádně komplikovaná souvětí a ve spojení s jeho extravagantními názory tak vzniká ideální cíl pro internetové vtipálky a tvořiče "diverzních memů" (více např. Necyklopedie.cz, kde má "mistr" svou speciální kolonku :-). Existují o Něm však i diskuzní fóra, která (pochopitelně k jeho vzteku) berou jeho názory "ad absurdum" (zcela ve smyslu fanatické verifikovatelnosti namísto racionální falzifikovatelnosti), vytrhují jeho netradiční slovní spojení z kontextu a dávají jim zcela nové významy. Např. jeho známá maxima:" Hanbou bych se PŘEPADL pod zem, kdybych měl pouze jeden titul", takové osoby pak nazývá žoviálně "jedináčky". A stalo že jistého pana Azathotha (u znalců „Cthulhu Mythos“ vidím pozvednuté obočí, musím vás ale zklamat. Pan Azathoth, s vtipem sobě vlastním zarytě tvrdí, že o žádném panu „Hatecraftovi“ nic neslyšel...:-)) vznikl originální nápad na Přepadení Jedináčků. Mentálně zaostalí psychopati z internetu tak zřejmě možná opustí pohodlný virtuální svět jedniček a nul a dočkají se snad zasloužené veřejné dehonestace !! :-)

Catalessia said...

Hmmm, že by rituál, který má uvést vesmír do rovnováhy? :-)
Nebo zamezit šíření SPG multigradualistů? Každopádně přeji hodně štěstí, vybrané lokality k přepadu vypadají snesitelně, Macocha by byla nejradikálnějším řešením... :-)

Anonymous said...

I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

Sorry for offtopic

Anonymous said...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

Anonymous said...

Pleased Reborn Year[url=http://sdjfh.in/flexpen/],[/url] one! :)

Anonymous said...

, jessica pare nude, >:D, cassandra peterson nude, roozo,