Wednesday, April 18, 2007

KRONAUTIKA - Operace se saturnským prstenem

Klíčová slova projektu: experimentální magie, přenos magického voltu, astrální operace na dálku, psychonautika, hlubinné vnímání.


Pomůcka: prsten z nerezavějící oceli, po jehož obvodu jsou vyraženy římské číslice od jedné ke dvanácti. V horní, otočné části lze čísla měnit dle libosti. Drobnou nevýhodou je, že se horní kroužek protáčí velmi lehce, takže nastavenou hodnotu může zrušit každý dotek, případně otřes, což mírně limituje škálu operací na převážně fyzicky statické.
Více viz. obrázek, který je převzat ze zdroje: http://www.zlato-stribro.cz/zbozi.php?detail=31479

Výklad+návody k praktickému použití:

I.
Nejjednodušší z možných způsobů práce spočívá v tom, jak pomocí tohoto prstenu přesně načasovat své magické operace dopředu (a jak někteří retroaktivci předpokládají i dozadu, což je spíš míněno jako vtip, z důvodu značné síly předpokládaného odporu energie, jejímž účelem je zachovávající stávající stav věcí.).
a) Správnou hodinu nastav na vrchní straně prstenu, tak, aby se číslo nacházelo přibližně uprostřed prstu, na němž je prsten nasazen.
b) Imaginuj propojení s tímto časem, s touto hodinou.

Podobně lze použít také i jako podpůrný prostředek pro jiné operace. Stanovíme-li přesnou hodinu, kdy operace míníme zahájit, několik dní před určeným dnem nabíjíme tento časo(prostorový) bod energií, která posílí zamýšlenou operaci jakéhokoliv druhu. Může se jednat jak o jednorázové věci materiální povahy, jako zkouška, pracovní pohovor, jakákoliv důležitá událost, která stojí před námi, tak i o sebetranscendenční magickou operaci apod.

II.
V hraničních případech experimentů s vlastním vědomím lze použít pohybu čísel na prstenu k destrukci vjemu časové kauzality a vytvořit u operatéra mimočasové vědomí, jako alternativní stav gnóse. To se však nemusí podařit v plném prožitku napoprvé, ze začátku stačí však formální výkon a sledování operace.
Náhodně točíme prstenem z čísla na číslo a myslí lehce sledujeme, aniž bychom zapojovali vědomí. Nejprve by měla být cílem inhibiční meditativní metoda, při níž se mysl zaměří na pokojné vplutí do meditativní nečasové dimenze. K exhibičnímu rituálu přistupuje už zkušenější operatér, výsledkem je vyvolat neklid, pocit pohybu a časovou dezorientovanost.

III.
Intelektuální hra koncentrace:
a) prstem druhé ruky namátkově zatočíme prstenem libovolně zvolenou silou.
b) Padne-li například číslice VI, v mysli převedeme na arabskou 6. Operatér zírá na číslici na prstenu a přes ni si představuje šestku, až mu oba rozdílné tvary splývají a sjednocují se.
c) Tuto hru lze využít, i pokud pracujeme se symbolickým číselným systémem, např. tarot, čakry, případně různé numerické systémy, viz. např. Husleho klíče.
d) Pro XXI. století západního světa je dvanáctková soustava skryta všem na očích v hodinovém ciferníku, který vyděluje dvanáct hodin dne a dvanáct hodin noci, tyto dvě poloviny spojené převážně s pohybem slunce od východu k západu a případně i s Lunou. Většina lidí kopíruje biologický a společenský řád, v němž jsou jednotlivé hodiny propojeny v mystické mentální mapě s obvyklými činnostmi viditelnými, ale i neviditelnou pociťovanou skutečností - měnícími se hladinami hormonů v závislosti na činnostech vnějších i organických. Dvanáctka tedy může symbolizovat oběd nebo i spánek, viděno symbolicky v živelné podobě, země a vzduch. Hodiny vstávání zažehávají ohnivý živel aktivity, čas odpočinku, péče o sebe má povahu vodní. Denní intelektuální vrcholky jsou velmi individuální, mohou přicházet hodinu po probuzení, mohou být aktivovány ranní kávou, přísunem cukrů do organismu atd. Vlastní škálu je potřeba vytvořit na základě sebereflexe, paměti, záznamů zkušeností do diáře apod. Některé aktivity jsou více jednoznačné povahy, jiné, jako např. sex a láska mohou charakterizovat jak vodní, tak ohnivý živel, jak již ostatně bylo v literatuře mnohokrát popsáno - není to jejich chybou, ale předností spojovat extrémy. Inspiraci k přesnějšímu rozeznávání může dát Tarot a pro zkušené práce s Iťingem.

V této črtě, která dává pouze několik základních možných návodů, lze zakončit dvěma citáty Williama S. Burroughse, Ohyzdný duch:
"...Ten pták ví cosi o časové kapse. V těchto lesích nemohou žít žádní masožravci, žádné velké kočky. Uprostřed ilustrace stojí na větvi stromu lemur kata, hledí čtenáři přímo do očí. A tady další lemuři, jako ve skládačce...
Lemuři národ je starší než Homo Sapík, mnohem starší. Objevili se před sto šedesáti miliony let, v době, kdy se Madagaskar oddělil od africké pevniny. Způsob, jakým mysli a cítí, se od našeho zásadně liší. Nezabývají se časem, následnosti a kauzalitou. Pokládají tyto pojmy za zbytečné, odpudivé a těžko pochopitelné...

...Lidé Prolákliny, zformováni chaosem a zrychlením času, se prosmýkli sto šedesáti miliony let k Průrvě. Na které jsi straně?"


Soror LPM

No comments: