Friday, August 24, 2007

"Butterfly effect“ aneb české vydání Carrollovy „Liber Null a Psychonaut“

Následující recenzi mi na mou žádost zaslal přítel a musím se přiznat, že jsem si ji představovala všelijak, jenom ne takto. Několikrát jsem nadechla a zase vydechla a poté jsem se rozhodla tuto stať uvést v plném znění, jen s několika optickými úpravami. Text, který nedokáže zdvihnout tlak si přece nezaslouží, aby jej někdo četl.:-)
Takže vzhůru dolů, jízda právě začíná...


Catalessi

----------------------------------------------------------------------------------

"Butterfly effect“ aneb české vydání Carrollovy „Liber Null a Psychonaut“

"LAM 93 Lobotom" (Vlastním jménem Vlastimil Uzavřel)Societa
„Tak nám vydali „Liber Null a Psychonauta“!“ Spráskla rukama Švejkova magická kokotlinka a zamířila do knihkupectví, načež posléze vyšlo najevo, že kniha nikde není.
Všichni se diví a vrtí hlavami: „Jak to, že kniha nikde není?“
A my se divíme také, protože kniha je!
Už bezmála 30 let se vyskytuje v anglickém, německém nebo francouzském či španělském vydání, dokonce i na internetu v pdf-kách. Na téma magie chaosu se v rámci českého internetu diskutovalo už nejednou, přičemž většinovým názorem bylo zpravidla odmítnutí tohoto nového výmyslu, snad jenom vyjma Karikovy přednášky na PřF UK, která byla přijata s několika nesmělými ovacemi.
Je tedy možné, že tihle všichni, kteří magii chaosu předjímali jako nesmyslnou, vlastně nyní sami o sobě odhalili, že knihu LNaP vlastně nečetli?
A znova a znova, jak se ti poctivější dopátrali knihy a začali ji studovat, objevuje se moment překvapení, a sice, že jednotlivé a izolované techniky nepředstavují nic nového, nepochopitelného, s čím se nelze smířit, nelze s tím koexistovat a co přichází jako invaze UFOnů, aby si násilím podmanilo mágstvo kokotlinky.
Jenže tak to není, přírodní zákony jsou pořád ty stejné, gravitace fungovala dávno před Newtonem a rovněž i v oblasti magie se setup příliš nemění, mění a množí se zato možné úhly, ze kterých může být na celek nahlíženo.
Největší chybou a zároveň ostudou LNaP tedy jednoznačně zůstává, že zde měla vyjít už dávno! Styďte se!

Nedostatky českého vydání
I při sebelepším zpracování se mohou objevit chyby a překlepy, někdy už i v autorově úvodu, jak se stalo i zde. Posléze nezbývá editorovi/ce nic jiného, než tlouct hlavou do zdi, naříkaje: „Já kráva jedna pitomá!“
Možná se přitom dostaví nějaká „ilumniace“, na druhou stranu je smysl textu natolik zjevný, že si nevyžaduje erratu a tudíž je možné zmírňovat nárazy do lebky knihami, které přes všechen ten hlásaný patriotismus dopadly v jiných rukou daleko hůře. A kdo se, do prdele, stará, že se Kabelák v hrobě obrací, že, milý Trigone?!

Úvod
Přiznám se, že jsem čekal nějakou zmínku o velice slabém profilu, kterým Carrolla obdařil Josef Veselý v „Učení mistrů“ (vyšlo u stejného vydavatele). Nic.
A co takhle opravit chybu, že Carroll učil chemii a není tudíž fyzikem ani praktickým či teoretickým? Taky ani čárka. Snad bychom to s tou korektností a ohledem neměli přehánět!
Jinak nelze vytknout nic podstatnějšího, v současné době se jedná o Carrollův nejlepší životopis, co se sumy nashromážděných informací týče, který zároveň dokázal setrvat v únosném rozsahu a čitelném slohu. Jen bych se rád jednou dozvěděl, pakliže je skutečně pravda, co se šušká, že redaktorka svou předmluvu konzultovala se samotným autorem, jak se Carroll tvářil ohledně zmínky o „Ice War“. :-)

Ilustrace
Perovky z českého vydání bezesporu předčí originál. Kreslíř však z nějakého prapodivného důvodu pojal přesvědčení, že ilustruje „Necronomicon“ nebo knihy Kennetha Granta. Temná kresba ovšem věci vůbec neškodí.

Péťo, Péťo
Když si dá člověk tu práci a najede si na pár v knize citovaných odkazů, mezi jinými se nám objeví i ona slavná Neviditelná univezita, ehm, pardon, Arcanorium College, připomínající zahrádku ne s jedním, ale hned několika trpaslíky. Člověka hned přejde chuť na diskusi za sto či padesát dolarů. Ale zvykejme si, žijeme přece v éře tržního kapitalismu, za chvíli si o té magii ani zadarmo nebude možno pohovořit a pak konečně nezbude nic jiného, než nějakou magii začít i konat.
Možná měl Carroll ve svém magickém odpočinku vydržet o něco déle, než by se prostřednictvím svého byznysu zabezpečil, zmíněná aktivita nesvědčí o dobrém vkusu.

Magie chaosu
Myšlenka je to jednoduchá, v úvodní Liber MMM se adept naučí základům ovládání své mysli a těla, podobně jako u Bardona v BKOZ nebo trochu extatičtěji v Crowleyho vel Jugorum. Následně je po něm požadováno, aby si udělal vlastní sigilie a rovnou celou abecedu. Na to, že se jedná o techniky základní, instruktážní a pro naprosté zelenáče bych však očekával nějakou instruktáž o magickém diáři, jak jej vést, co do něj vepisovat a především - dobrý praktik se pozná hlavně podle toho, co do svého magického diáře nepíše! Jinak bychom také mohli skončit u výroků typu „můj milý deníčku“. Nemíním toto Carrollovo opomenutí sáhodlouze napravovat, jenom všem začínajícím mágům chaosu doporučuji zavést si magický diář, zapisovat do něj své experimenty, nápady, a hlavně soudně!
K pořádné magii chaosu se vlastně adept dostane až v Liber AUM, přičemž se nemohu ubránit domněnce, že téma augoeida by mělo být probíráno až tady a to ve smyslu otázky: Jak smířit augoeida, Svatého anděla strážce s prázdnotou kia? Kde jej hledat v chaosféře?
Vzniklý rozpor má na svědomí křížení mezi Spareovou a Crowleyho tezí, nakonec tedy rozhodnou geny těchto dvou dědečků. Začátečníkům bych každopádně doporučoval nastolit stav prázdnoty kia, přičemž na augoeida se zaměřit až v některé z pokročilejších fází, nejlépe až poté, co si vyzkouší operace z Liber Nox, případně jiné temnější stavy duše.
Chaosféra je myšlenkou, která by si zasloužila hlubší rozbor. Výhodu zajisté budou mít ti, kteří se už stačili seznámit s teorií živlů či tarotem. Pokud se adept rozhodne některý živel, oblast svého života rozšířit, dobré je vysledovat, jaké atributy jejich obyčejný denní život obsahuje, čeho se musí vyvarovat a co naopak posílit. Sledujte věci, které vás obklopují, snažte se zjednodušovat jejich podstatu. Vstupujte do knihkupectví a zkoumejte, které knihy byste si koupili a které ne, ptejte se sami sebe, na jakém základě se takto rozhodujete. Zkoumejte stránky internetu, které jste v posledním měsíci navštívili a hledejte jejich charakteristiku. Nepohybujete se v uzavřeném kruhu starých známých věcí, které určují stálý běh vašeho života, stále ti stejní kamarádi, kteří vás utvrzují v myšlenkovém statusu, kterého jste již dávno dosáhli? Pokud se přece jenom rozhodnete setrvat u magie chaosu, myšlenku chaosféry detailněji pochopíte až po přečtení další Carrollovy knihy, Liber Kaos.

Ve druhé polovině knihy Psychonaut jako by Carrollovi začala docházet pára, až nakonec vyšumí bez jakéhokoliv jasného závěru.
Na matematiku se vykašlete.
Co dodat? Nezbývá, než těšit se na Hinea, který dokáže se stejnými idejemi operovat v lidštější a „normálnější“ pozici, čímž navazuje na Carrollovo sucharské pojetí.

Přes to všechno jsem z duše rád, že kniha na českém trhu vyšla. Představuje další z titulů, na který lze s plnou odpovědností odkázat všechny začínající magiky cca od 15-ti výše.
Pracujte, usilujte o pochopení přirozeného řádu věcí, jenom tak lze získat dostatečnou důvěru v sebe sama a odpálkovat zbytečnosti.
Practice, practice, practice!

Liber Null & Psychonaut
Peter J. Carroll
Překlad: Lenka Lichtenbergová
Ilustrace: Rudolf Schimera
Předmluva: Šárka Sedláková
Vydal Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář

2 comments:

Anonymous said...

Mám to chápat tak, že Hine se chystá a bude vydán česky?

Catalessia said...

Omluva za zpoždění v odpovědi, u starých postů je lepší ptát se v poště. Ano, vyjde v češtině. Překlad je již hotov, sledujte znamení na obvyklých místech.